The Crew

img_7783

Foto/Photo: Johan Mikkelsen, Nordic Sea Angling

Från vänster/From the left: Gunnar Liljas (Norrköping), Robert Martinsson (Oviken), Guide Martin Johansson (Alingsås), Fångstman/Catchman Daníel Jóhannsson (Härnösand) och/and Mikael Selegård (Solna)